AlphaLinh Thánh Ca CD1

         

Nghe Nhạc Tên Bài Hát Ca sĩ
1 Lời Giới Thiệu
Nhạc Đệm Lệ Ăn Năn
Trần quốc Tiến,
Phương Thanh
2 Được ích Gì Kim Thoa
3   Vững Niềm Tin Bảo Phúc
4   Hồng Ân Chúa Hồng Ngọc, Bảo Phúc
5   Cảm Ân Tình Chúa Mỹ Lệ,Chế Thanh
6   Chúa Khải Hoàn Tam Ca áo Trắng
7   Phúc Thiêng Ngàn Đời Bích Hồng
8   Tung Hô Thánh Mẫu Tam Ca Thế Hệ Mới
9   Ngàn Hoa Dâng Mẹ Chế Thanh
10   Mẹ Lên Trời Hồng Ngọc,Bảo Phúc
11   Thánh Mẫu Ca Tam Ca Áo Trắng

Lời Giới Thiệu Alpha Linh Video

Tổng Hợp Video Thánh Ca