AlphaLinh Thánh Ca CD2

           

Nghe Nhạc Tên Bài Hát Ca sĩ
1 Thánh Mẫu Ca

Như Mai, Song Hằng,

Việt Dũng, Vũ Anh

2 Cung Nghinh Mẹ Như Mai
3   Xin Dũ Tình Quỳnh Dung
4   Kính Dâng Mẹ Tuấn Vũ & Như Mai
5    Tình Nào Hơn Lệ Hằng
6    Hiến Dâng Cho Ngài Việt Dũng
7   Vinh Danh Mẹ Song Hằng
8   Thương xót Con Như Mai
9   Mẹ Maria Vũ Anh
10   Hân Hoan Ca Lệ Hằng
11    Bất Hạnh Ca Tuấn Vũ

Lời Giới Thiệu Alpha Linh Video

Tổng Hợp Video Thánh Ca