AlphaLinh Thánh Ca CD4

              

Nghe Nhạc Tên Bài Hát Ca sĩ
1 Lời Giới Thiệu Bích Ngọc
2 Trường Ca Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ Như Mai, Lệ Hằng, Anh Dũng, Johnny Dũng
3   Ngày 15 Tháng 8 Như Mai, Mỹ Thúy
4   Tung Hô Thánh Mẫu Như Mai, Anh Dũng, Bích Ngọc, Vũ Anh
5   Nay Anh Mai Tôi Như Mai
6   Hân Hoan Ca Như Mai, Kim Tước, Anh Dũng
7   Hướng Về Nữu Ước Quỳnh Dung, Như Mai, Anh Dũng
8   Lời Tạm Biệt Như Mai

Lời Giới Thiệu Alpha Linh Video

Tổng Hợp Video Thánh Ca