AlphaLinh Thánh Ca CD7

Nghe Nhạc Tên Bài Hát Ca sĩ
1 Lời Giới Thiệu LM. Đô Xuân Quế

Kim Thúy, Đô Tân Khoa

2 Ca Mở Đâu: Ánh Sáng Chúa Kitô Ban Hợp Xướng
3 Dẫn giải: Trinh Nữ Được Tuyển Chọn Anh Dũng, Minh Hiền
4 Ca bài: Mẹ Đươc Tuyên Chọn Anh Dũng & Bích Ngọc
5 Dẫn giải: Này Tôi Là Tôi Tơ Chúa Đô Tân Khoa, Kim Thúy
6

Nơi Thứ Hai Việt Dũng & Bích Ngọc
7 Dẫn giải: Đươc Mẹ Chúa Dến Thăm Anh Dũng, Minh Hiền
8 Ca bài: Em Thât Có Phước Anh Dũng, Thiên Kim
9 Dẫn giải: Chúc Tung Thiên Chúa Đô Tân Khoa, Kim Thúy
10 Ca bài: Cảm Ta Chúa Ban Hợp Xướng
11 Dẫn giải: Bà Se Ha Sinh Môt Con Trai Anh Dũng, Minh Hiền
12

Ca bài: Chớ Ngân Ngai Nguyên Khang, Mỹ Huyền
13

Dẫn giải: Cố tìm môt nơi ấm cúng Đô Tân Khoa, Kim Thúy
14 Ca bài: Lnh Hoàng Đế Anh Dũng, Thiên Kim
15 Dẫn giải: Môt Hài nhi bọc trong khăn Anh Dũng, Minh Hiền
16 Ca bài: Hay Tới Hang Đá Ban Hợp Xướng
17 Dẫn giải: Vinh Danh Chúa Trên Trời Đô Tân Khoa, Kim Thúy
18 Ca bài: Mưng Vui Lên Ban Hợp Xướng
19 Dẫn giải: Tán ta Thiên Chúa Anh Dũng, Minh Hiền
20 Ca bài: Giờ Đây Lạy Chúa Nguyên Khang, Thiên Kim
21 Lời Cảm Tạ của tác giả Đô Tân Khoa

Lời Giới Thiệu Alpha Linh Video

Tổng Hợp Video Thánh Ca