AlphaLinh Thánh Ca CD8

Nghe Nhạc Tên Bài Hát Ca sĩ
1 Lời Giới Thiệu cua NT. Thiên Quang

Đô Tân Khoa, Minh Hiền

2 Ca Mơ Đâu: Lời Chúa Ban Hợp Xướng
3 Dẫn giải: Chúng Tôi Đến Bái Yết Ngài Anh Dũng, Kim Thúy
4 Hát bài: Bái Yết Ngài Ban Hợp Xướng
5 Dẫn giải: Giuse Hãy trôi Dây Đô Tân Khoa, Minh Hiền
6

Ca bài: Hãy trôi Dây Anh Dũng, Thiên Kim
7 Dẫn giải: Sao Cha Mẹ lại tìm Con? Anh Dũng, Kim Thúy
8 Ca bài: Xin Mơ Mắt Con Nguyên Khang, Mỹ Huyền
9 Dẫn giải: Dọn Đường Chúa ngư Đến Đô Tân Khoa, Minh Hiền
10 Ca bài: Dọn Đường Chúa Đến Ban Hợp Xướng
11 Dẫn giải: Này Con Ta yêu qúy Anh Dũng, Minh Hiền
12

Ca bài: Này Là Con Ta Anh Dũng, Mỹ Huyền
13

Dẫn giải: Chúa cầu nguyn Đô Tân Khoa, Minh Hiền
14 Ca bài: Con nguyn cầu Ban Hợp Xướng
15 Dẫn giải: Năm sứ Đồ theo Chúa Anh Dũng, Kim Thúy
16 Ca bài: Tin Vui Cho Người Nguyên Khang, Thiên Kim
17 Dẫn giải: Chúa Đến giữa chúng ta Đô Tân Khoa, Minh Hiền
18 Ca bài: Chúa Đã Đến Ban Hợp Xướng
19 Dẫn giải: Chớ trả thy, hãy yêu kẻ thù Anh Dũng, Kim Thúy
20 Ca bài: Cho con yêu Kẻ Thù Con Anh Dũng, Mỹ Huyền
21 Lời Cảm Tạ của tác giả Đô Tân Khoa

Lời Giới Thiệu Alpha Linh Video

Tổng Hợp Video Thánh Ca