AlphaLinh Thánh Ca CD9

Nghe Nhạc Tên Bài Hát Ca sĩ
1 Lời Giới Thiệu Đức Giám Mục Tri Bùi Thiên CTUBTN Toàn Quốc
2 Vinh Danh Lời Chúa Ngọc Tuyền
3 Nước Biến Thành Rươu Thanh Sư
4 Là Ánh Sáng Cho Đời Ban Hơp Xướng POX
5 Ngài Phải Tiến Lên Trần Phi
6 Ngài Gánh Hết Tới Con Ban Hơp Xướng POX
7 Nicôdimô Hương Sen & Hồng Ân
8 Chúng Con Muốn Thấy Ban Hơp Xướng POX
9 Chúa Đuôi Quy Mai Thoa & Trần Phi
10 Chúa Về Quê Hương Ban Hơp Xướng POX
11 Phúc Cho Các Con Ban Hơp Xướng POX

Lời Giới Thiệu Alpha Linh Video

Tổng Hợp Video Thánh Ca