AlphaLinh Thánh Ca CD10

               

Nghe Nhạc Tên Bài Hát Ca sĩ
1 Lời Giới Thiệu Đức Giám Mục Buu Thien CTUBTN Toàn Quốc
2 Người Oi Hỡi Ban Hơp Xướng POX
3 Chúa Người Tê Liệt Nhóm Hoa
4 Ta Tha Tội Cho Con Ban Hơp Xướng POX
5 Tảy Uế Đền Thờ Trung Đong và Nhóm Hoa Giấy
6 Bánh Và Cá Hóa Nhiều Ban Hơp Xướng POX
7 Xin Ngài Cứu Con Tôi Trung Đong và Nhóm Hoa Giấy
8 Đức Tin Con Đã Cứu Con Ban Hơp Xướng POX
9 Giới Răn Cũa Thầy Ban Hơp Xướng POX
10 Bên Giếng Nước Điệu Hiền
11 Nhà Tôi Không Xứng Ban Hơp Xướng POX

Lời Giới Thiệu Alpha Linh Video

Tổng Hợp Video Thánh Ca